Feriepengeutbetaling ved permittering i 2020

Nå nærmer ferien seg igjen, og utbetaling av feriepenger med tilhørende ferietrekk. Dersom du har hatt permitterte ansatte i 2020, er det noen ting du må være oppmerksom på ved utregningen og utbetalingen.

Ansatte som har vært permittert i 2020 vil ikke få like mye feriepenger utbetalt som de bruker fordi vedkommende har hatt mindre eller ingen lønn i perioder i 2020.

Det grunnleggende prinsippet i ferieloven er at feriepenger opptjent i opptjeningsåret skal dekke lønnsbortfallet på ferien i ferieåret. Det vil si feriepenger opptjent i 2020, skal dekke lønnsbortfallet for feriedagene i 2021. Målet er å sikre at arbeidstaker får utbetalt feriepenger i tilknytning til ferieavviklingen.

På grunn av koronasituasjonen har Stortinget vedtatt at det skal utbetales feriepenger for dagpenger utbetalt i 2020. De som ikke har rett til feriepenger, kan ta ut ferie med dagpenger.

Feriepengene utgjør 10,2% av brutto dagpengeutbetaling i 2020. Dersom bedriften har 12% feriepengeavsetning vil den ansatte få 12% feriepenger fra bedriften og 10,2% fra NAV.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for deg!

Feriepengeutbetaling ved permittering

Kontakt oss

Translate »